Article 1

Dithuto di kginnwe ho fihlella ka labone sekolong se phahameng sa Yan Vilyon ho latela letsholo la boipelaetso le bileng sekolong seo maobane
Letsholo lena le tlile kamora hore barutwana ba batho ba batsho le ba baasweu ba qwaketsane sekolong seo bekeng e fetileng ka labohlano
Letona la thuto Gauteng Panyaza Lesufi one a etetse sekolong seo maobane /Batswadi ba halefileng ba boletse hore sekolo seo se kwalwe ebang bothata ba kgethollo ya semorabe bo sa rarollwe.
Hosalejwalo e mong wa baitswadi o entse kgoeletso taba ya hore lebitso la sekolo le lokela ho fetolwa.